Mitt namn är Lisbeth Petersson, född Björnberg 1945 i Karlstad, men till största delen uppväxt i Jönköping.
Båda mina svärföräldrar är födda i Gärdserum; Birger i Nannersbo 1911 och Louise i Tingetorp 1909.


Nannersbo Oskarsgården 1904

Mitt stora intresse handlar om Gärdserum. Jag har skrivit fem böcker (fyra tillsammans med Barbro Behrendtz) om
olika byar i socknen och några häften och CD-skivor. I samband med Vägkyrkan i Gärdserum har jag haft fyra
utställningar. Här har visats foton på begravda på kyrkogården och gravstenar, konfirmationskort, brudkort och
skolkort från fyra skolor. En hel del av dessa foton kan ses på Riksantikvarieämbetets sida
och de över 2000
porträtt som jag skickat in till databasen Porträttfynd
. Här går även att se mina insända bidrag från Gärdserum
till Gravstensinventeringen.

Mitt arbete med att samla på människors berättelser och foton började en vårdag 1995 när jag fick nedskrivna
minnen i min hand. Det var Ulfs faster som skrivit ned vad hennes mormor berättat för henne när hon bodde i
Nannersbo sina tre sista levnadsår. Hon skrev också ner sina föräldrars historia från Stora Ved, Nannersbo och
Ukna. När jag började rota i släktens historia fick jag så många slumpartade möten att jag kände att det var en
mening, ett uppdrag jag fått att skriva ner om de här människornas liv innan de glömdes bort helt och hållet.

Nannersbo en gammal boplats  Stora Ved en by i Skogbo rote  Från Måshult till Mosshult  Broddebo historien om en by  Oskar och Ottilia i Nannersbo

       
Gärdserums konfirmander   Skolkort från Mosshults skolaGärdserums kyrkogård_DVD  Gärdserums emigranter_CD