Skolkort från Mosshults skola 1903-1964       

    De första skolkorten från Måshults skola (Mosshult) skola fanns på
    släktgården i Nannersbo. Här blev flera foton identifierade av
    personer som inte längre lever. Därför har namnarbetet lyckats
    bäst med de äldre korten just från Mosshults skola. Härifrån
    finns 78 foton som säljs i ett separat häfte. Till en utställning i
    samband med Vägkyrkan i Gärdserum 2013 började jag samla
    in skolkort från de övriga skolorna i socknen.

    Många elever blev fotograferade varje år och ibland varje termin.
    Därför är en del med på flera kort medan andra inte är med alls.
    Jag är helt beroende av dem som hjälper till att låna ut sina foton
    så det är slumpen som avgör vilka som är med. Det är alltså inte
    något heltäckande då jag inte har en aning om hur många foton
    det finns. Ett stort nätverk som jag samlat på mig genom åren
    har hjälpt till att identifiera och låna ut foton.
 

    Jag vill rikta ett varmt TACK till alla som hjälpt till på olika sätt.