Oskar och Ottilia i Nannersbo
 

Oskar och Ottilia i Nannersbo    Allt började en vårdag 1995 när min man städade i sin bortgångne pappas
    skrivbord. Han hittade ett kuvert som han gav mig när han kom hem. Det
    innehöll berättelser och minnen som hans faster Naemi skrivit ner mer eller
    mindre sammanhängande.
    Jag blev glatt överraskad eftersom jag inte visste att de fanns och satte igång
    att läsa och visste med en gång att jag var förlorad. Det kändes som en helig
    stund att få ta del av så gamla minnen om våra barns förfäder och förmödrar
    från bland annat första hälften av 1800-talet. Den största delen av anteckningarna
handlade om Ulfs farmor/farfar Oskar och Ottilia Petersson och deras livsverk, Nannersbo 1:3, 2:4,
som numera heter Oskarsgården. Först tänkte jag bara att renskriva anteckningarna men när jag
gjort det var nyfikenheten väckt och det gick inte att sluta. Jag letade fram gamla brev, en stor
unikabox med dagböcker från 1926 och framåt, fotoalbum, kassettband och så småningom blev
det en bok. I juni 1999 var boken ”Oskar och Ottilia i Nannersbo” klar.

(Boken är slutsåld)