Gärdserums kyrkogård    Gravstenarna på Gärdserums kyrkogård har fotograferats av syskonen
    Ebbe Rocén och Waldy Örnvall och de har även läst inskriptionerna.
    Detta gjordes till gravstensinventeringen åt Sveriges Släktforskarförbund.
    Stenarna är de som fanns där omkring 2007; några kompletterande foton
    har tagits då make/maka avlidit och fått sitt namn på stenen som redan
    fanns. Graven har då samma nummer som på planen över kyrkogården
från 2006. Dessutom finns ett antal undanställda stenar som har beteckningen US.
Dessa står uppställda bakom kyrkan.

När jag fick tillstånd att göra en DVD började jag med att identifiera personerna på de 518
gravstenarna. Detta kunde göras tack vare avskrifter av Gärdserums kyrkböcker som Barbro
Behrendtz och Sture Mobaeck gjort. Även CD-skivor har använts som Sveriges Dödbok
1947–2006, Sveriges Befolkning 1970 och Person- och Lokalhistoriskt Forskningscentrum (PLF),
Oskarshamn. Födelseplatser i Åtvid från 1897 har hittats tack vare mikrokort på Biblioteket i
Åtvidaberg.
På Riksarkivet i Arninge hittade jag dödsdatum mellan 1931–47. Uppgifter efter 1897, som inte
gäller Gärdserum och Åtvid, är svåra att få fram i nuläget. Sammanlagt upptar registret 1066 personer.
Här kan man se vad som finns på varje person i form av foton, dödsannonser etc. Personuppgifterna
med data och plats för födsel, ev. giftermål och död är kompletterade med yrken och uppgifter från
nekrologer/notiser från olika tidningar och böcker. Även vilka som är släkt med varandra har noterats
när kunskap funnits. Under drygt tio år har jag samlat en mängd porträtt och foton som jag gärna ville
ha med. Fotourklipp finns även från andra böcker och tidningar.
Lite statistik: 1066 personer, foton på 518 gravstenar, ca 1000 övriga foton, ca 565 dödsannonser,
tidningsnotiser och övriga tidningsurklipp.
Ett varmt TACK riktas till alla som bidragit med material och gjort denna DVD möjlig. Flera har engagerat
sig på olika sätt och lånat ut foton, dödsannonser och tidningsurklipp. Det är min förhoppning att försäljningen
ska gagna fortsatt bokutgivning om byar i Gärdserum. På tur står en bok om Stora Ved.

Register

Röst från en köpare:
Med stort intresse satte jag min nya skiva i datorn för någon timme sedan. Vilken fantastisk skiva ni har
åstadkommit! Det är ju en fullkomlig guldgruva. Förstår att det är många timmars arbete bakom detta,
men det kommer att glädja många lång tid framöver. Ni har verkligen gjort en kulturgärning som sett till
att allt detta finns dokumenterat på ett enormt fint sätt. Stort tack!